Regulamin i polityka prywatności

1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, nie może przyczyniać się do łamania praw autorskich, obrażać osób publicznych, obrażać innych narodowości, ras, religii; nie może propagować alkoholu, innych używek, korzystać z wulgaryzmów.

3. Wszystkich Użytkowników Portalu zgubionaobraczka.pl obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

4. Nie dopuszcza się działań mogących utrudnić dostęp działania Serwisu.

5. Każdy Użytkownik ma prawo zrezygnować ze statusu Użytkownika Serwisu poprzez wysłanie odpowiedniej informacji do Administratora Serwisu.

6. Użytkownik w przypadku znalezienia danej rzeczy gwarantuje, po wcześniejszej weryfikacji prawdziwości właściciela, zwrot danej rzeczy według ustaleń pomiędzy stronami.

7. Rekomenduje się by Użytkownik, który zamieszcza Ogłoszenie typu Znaleziona Rzecz, zachował pewne informacje o przedmiocie tylko dla siebie, by mógł później dokładniej zweryfikować prawdziwego właściciela poprzez poproszenie go o podanie pewnych cech przedmiotu.

8. Korzystanie z Serwisu i rejestracja jest darmowa.

9. Administrator ma prawo do usunięcia/edycji ogłoszenia/profilu/artykułu bez podania przyczyny.

10. Regulamin wchodzi w życie od razu po jego publikacji.


11. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z Regulaminem, funkcjonowaniem Serwisu jest dostępny w zakładce kontakt lub pod adresem zgloszenia@zgubionaobraczka.pl

12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.